OM

TROELS HAMMER

Jeg har livet igennem bevæget mig ind og ud af forskellige brancher indenfor musik, teater, pædago-gik, sportsverdenen, undervisning, psykologi og terapi.


Som en overskrift for disse områder står kommu-nikation som et anker og omdrejningspunkt for hele mit professionelle virke. Jeg har altid været  optaget af hvordan mennesket kommunikerer og indgår i dialoger, samarbejde og relationer med hinanden på foretrukne måder. Min passion for området er båret af en lyst til at hjælpe folk med at komme tættere på deres egne unikke håb og drømme og om hvordan  deres verden kan se ud, på  en endnu bedre måde.Hvis du vælger at bruge mig som enten din supervisor, terapeut, mentor, coach eller underviser kan du være sikker på en både uformel  og

"i øjen højde" omgangstone der tilgodeser den enkelte opgaves behov og interesser  uanset dets karakter. 


 

Jeg har en lang erfaring med alle slags problem-stillinger og udfordringer i personalegrupper som både supervisor og underviser. Ydermere arbejder jeg dagligt med udsatte unge, herunder unge med psykiatriske lidelser der gør at jeg, holder

"fingere på pulsen" ifht hvordan verden udvikler sig i praksis, derude - "i virkeligheden."

Netop denne kobling gør at mine supervisions kunder  føler sig set og forstået da jeg kender til det segment som de, pædagogerne, lærerne, sygeplejerskerne mfl.   arbejder med til daglig.

Jeg har løbende individuelle terapi og  coaching forløb i min praksis.