YDELSER

YDELSER


Ydelses kataloget løber  i 3 primære kategorier. Coaching / Supervision /  Undervisning

Hvis du gerne vil vide mere om alt det andet  jeg går og roder med, kan du læse  videre under CV.

COACHING

Coachin, samtaler og terapi bor egentlig under samme tag  og kan betragtes som sessioner der foregår ansigt til ansigt i et rum, hvor vi sidder sammen med en flipover og en kop vand, eller kaffe.  Undertiden kan der være flere personer tilstede, feks. hvis det er par, eller venner, kollegaer der kommer sammen etc. Men oftest er det én til én sessioner. 


Min opgave er at stille mig til rådighed for dig og de udfordringer og behov som du står med og ønsker professionel sparring til.   

Min form er både uformel, empatisk, rolig men også direkte hvis det er det, der er behovet. Jeg samtaler med både børn, unge og voksne.   

SUPERVISION

Supervision, navnlig personale supervision bor her. Jeg superviserer primært pædagogiske perso-naler der opererer indenfor  socialpsykiatrien, bosteder, ungdomspensions  og behandlingsinsti-tutions sektoren samt sikrede afdelinger for unge.

Pædagogiske  personaler i disse konkrete opgaver er både pædagoger, lærerer, sygeplejersker, sosu, psykologer og leder grupper.


Det foregår ofte på den både at jeg kommer til institutionen hvor der stilles personale, flipover og 2-3 timer til rådighed pr. gruppe. Temaerne kan være mange! Men én ting er sikkert, jeg er altid  forberedt med en eller flere øvelser, oplæg til undervisning,  hver gang jeg kommer. Da jeg undertiden oplever at det kan være godt for processerne at  personalet bliver inspireret til at tænke og handle anderledes. 

UNDERVISNING

Jeg er stærkt funderet i den narrative terapi og pædagogik. Mine terapeutiske og undervisnings-mæssige færdigheder er udviklet blandt andet igennem et længere ansættelses forhold på DISPUK hvor jeg var del af konsulent og uddannelses holdet indenfor både den lange uddannelse (psykoterapeut) og konsulent uddannelsen.


Det er dog ikke værre end at jeg også læner mig op af et sundt eklektisk forhold som ikke udelukker alle mulige andre pædagogiske måder at tænke og handle på. Uanset om vi nævner systemisk, løsningorientere, recovery, meta kognetiv terapi, mindfulness,  sund fornuft eller hvad ved jeg.